RIK

Szanowni Państwo

Z dniem 1 czerwca 2016 roku decyzją Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach zostały połączone w jedną instytucję o nazwie

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Do czasu otwarcia nowej strony Instytutu zapraszamy Państwa na dotychczasowe strony obu połączonych instytucji.
ROK
SCDK